Vendég tájékoztatása
személyes adatok
kötelező rögzítésérőlKEDVES VENDÉGÜNK!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok* értelmében, a 2021. szeptember
1-jét követően
Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe
vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-
szolgáltató érkeztetéskor, okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő
szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt
Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.
* HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK:
● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
● a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
● a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet.
** harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek
A rögzítendő adatok:

 • családi és utónév

 • születési családi és utónév

 • születés helye

 • születés ideje

 • ​vendég neme

 • állampolgárság

 • anyja születési családi és utóneve
  (ha az azonosító dokumentum tartalmazza)

 • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai

 • harmadik országbeli állampolgár esetében** a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye.

Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas
személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak
bemutatja
. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyszolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

Kérjük, utazását és érkezését a fentiekre tekintettel tervezze meg!
Szíves együttműködését ezúton is köszönjük!